Recital with The Shanghai Quartet

  • Beijing Concert Hall Bei Xin Hua Jie Beijing, Beijing Shi China

More info.